Hội nghị tuyên dương làng nghề, làng nghề truyền thống, làng có nghề, nghệ nhân, thợ giỏi năm 2011

Sáng ngày 02/8/2011, tại Sở Công Thương, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Hà Nam năm 2011.

Hội nghị tuyên dương làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Hà Nam năm 2011

Sáng ngày 02/8/2011, tại Sở Công Thương, UBND tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi tỉnh Hà Nam năm 2011.

Về dự hội nghị có đồng chí Phạm Sỹ Lợi, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Ngô Quang Trung, Phó Cục trưởng Cục Công nghiệp địa phương; đồng chí Lê Văn Quyết, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Công Thương.

Qua 05 năm thực hiện Đề án Phát triển làng nghề tỉnh Hà Nam giai đoạn 2006 – 2010, tỉnh đã đạt được những kết quả đáng kích lệ. Giá trị sản xuất các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp (TTCN) tăng bình quân 17,09%/năm, tăng 1,48% so với mục tiêu đề ra; giá trị xuất khẩu các sản phẩm TTCN tăng bình quân 19,17%/năm, đạt 196% so với mục tiêu đề ra. Riêng năm 2010, giá trị sản xuất TTCN đạt 1.604,081 tỷ đồng, chiếm 19% so với giá trị sản xuất công nghiệp của toàn ngành; giá trị xuất khẩu TTCN đạt 29,384 triệu USD, chiếm 19,6% so với tổng giá trị xuất khẩu của tỉnh. Trong 05 năm (2006 – 2010) tỉnh đã giải quyết việc làm mới cho 22.000 lao động. Đến nay, UBND tỉnh đã công nhận 163 làng nghề, làng nghề truyền thống, làng có nghề; 94 nghệ nhân, thợ giỏi, người có công; 17 nghệ nhân, 75 thợ giỏi, 02 người có công đưa nghề mới về tỉnh.

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi đã trao bằng công nhận danh hiệu cho 04 làng nghề truyền thống, 09 làng nghề TTCN, 02 nghệ nhân ngành thủ công mỹ nghệ, 06 thợ giỏi tỉnh, 44 làng có nghề.

Phát biểu bế mạc hội nghị, đồng chí Phạm Sỹ Lợi biểu dương các làng nghề, nghệ nhân, thợ giỏi; ghi nhận những cống hiến của đội ngũ người thợ, người lao động giỏi trong công cuộc xây dựng và phát triển của tỉnh. Đồng chí nhấn mạnh: Việc thực hiện Đề án Phát triển làng nghề giúp cho việc bảo tồn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của các làng nghề, khuyến khích nhân dân các địa phương nâng cao  ý thức trách nhiệm, tích cực tham gia làm nghề, nghiên cứu công nghệ mới áp dụng cho làng nghề, giải quyết được một lượng lớn lao động ở nông thôn, góp phần xóa đói, giảm nghèo, chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động trong công cuộc xây dựng nông thôn mới hiện nay.

Đồng chí yêu cầu trong thời gian tới các ngành, địa phương tiếp tục thực hiện Đề án Phát triển làng nghề tỉnh Hà Nam giai đoạn 2011 – 2015; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cơ chế chính sách nhằm khuyến khích phát triển CN – TTCN tới toàn thể nhân dân trong tỉnh; củng cố và phát triển làng nghề, ngành nghề TTCN, ngành nghề mới có giá trị kinh tế cao, phấn đấu đến năm 2015 có thêm 25 làng nghề được công nhận, tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất TTCN làng nghề bình quân 18,8%/năm, góp phần phấn đấu năm 2020 tỉnh cơ bản trở thành tỉnh công nghiệp; đẩy mạnh phát triển công nghiệp, TTCN nông thôn; gắn sản xuất với bảo vệ môi trường; xây dựng thương hiệu sản phẩm. UBND các huyện, thành phố thực hiện di chuyển các cụm công nghiệp, TTCN ảnh hưởng đến đời sống người dân vào các khu công nghiệp, tạo môi trường thuận lợi để thu hút những người thợ giỏi, người truyền nghề về địa phương.

Cũng tại hội nghị, Nghệ nhân làng nghề trống truyền thống ông Lê Ngọc Hùng phát biểu: Tôi rất vinh dự và tự hào, qua đây chúng tôi mong rằng, các ban ngành đoàn thể quan tâm hơn nữa đến việc tiêu thụ sản phẩm, nhằm giúp các cơ sở sản xuất ở các làng nghề có thị trường tiêu thụ ổn định và đặc biệt việc bảo vệ môi trường làng nghề”./.

Bài viết liên quan