Trống Đọi Tam

Làng nghề Trống Đọi Tam - Nghệ Nhân Lê Ngọc Hùng

Chủ nhật, 04 30th

Last update03:23:56 PM

Hỗ trợ trực tuyến

Email: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Kinh doanh 1 
Kinh doanh 2 
Kinh doanh 3
Kinh doanh 4
Kinh doanh 5
 

Liên hệ

  • HỘI LÀNG NGHỀ TRUYỀN THỐNG TỈNH HÀ NAM - Trống Đọi Tam
  • DNTN TRỐNG THANH HÙNG
  • Địa chỉ: Làng Nghề Đọi Tam- Đọi Sơn - Duy Tiên - Hà Nam
  • Chủ cơ sở: Nghệ Nhân Lê Ngọc Hùng
  • Tel:03513 838 232  Mobile: 0945 032 535
  • Website:http://trongdoitam.com.vn
  • This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  
Bạn đang ở trang: Home